Druk czarno – biały i kolorowy do formatu A3

Drukujemy pliki w najpopularniejszych formatach .jpg .bmp .gif .pdf, pliki pakietu MS Office oraz LibreOffice.

Z uwagi na problemy z kompatybilnością różnych wersji pakietów biurowych, stanowczo radzimy dokumenty do druku (zwłaszcza prace dyplomowe) dostarczać w formacie pdf.

Pliki .pdf można wygenerować z większości programów używając funkcji „zapisz jako” i wybierając format PDF, lub korzystając z zewnętrznego programu (np. darmowy PDFCreator). Programy te po instalacji umożliwiają zapis z dowolnego programu do pliku PDF poprzez wybranie opcji „drukuj” i wyborze z listy urządzeń wirtualnej drukarki utworzonej przez program.

Pliki można dostarczyć na pamięci USB, dyskach CD/DVD lub przesłać do nas na adres email.

Usługi introligatorskie – oprawa dokumentów i prac dyplomowych

oprawa dokumentów człuchów

  • Oprawa dokumentów i prac dyplomowych,
  • bindowanie grzbietem plastikowym i drutowym,
  • oprawa kanałowa twarda i miękka,
  • szycie i klejenie,
  • laminowanie dokumentów,
  • tradycyjne usługi introligatorskie.

Naprawa i regeneracja książek, oprawa dokumentów urzędowych, kroniki i księgi pamiątkowe.